Публічна інформація

1. Інформація про фірму.
Назва аудиторської фірми:
Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Моноліт",
Скорочена назва – ТОВ "АФ"Моноліт";
Ідентифікаційний код: 21357002;

ТОВ "АФ "Моноліт", включена Аудиторською Палатою України в «Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності», за номером реєстрації № 1943.
Адреса місцезнаходження:
Юридична адреса – 20300, м. Умань, Черкаської обл., вул. Європейська, 50, к. 51;
Фактична адреса – 20300, м. Умань, Черкаської обл., вул. Європейська, 50, к. 51;

                                 – 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, 27;
Контактний телефон: 050 312 72 82;

Адреса електронної пошти: info@monolit-elita.com.ua;

Адреса сайту: http://monolit-elita.com.ua, https://auditmonolit.com.ua.
 

2. Інформація про керівника аудиторської фірми.
Посада керівника аудиторської фірми: директор;
П. І. Б. директора: Безуглова Наталія Іванівна;
Номер і дата видачі сертифіката: Сертифікат аудитора Серія А № 003025, виданий 19 грудня 1996 року, реєстраційний номер 3253;
Директор Безуглова Н.І., як аудитор, включена у "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності". Номер реєстрації у Реєстрі 100545;
Контактний номер телефону: 050 312 72 82. 


3. Система внутрішнього контролю.

Назва підрозділу (посади), що відповідає за внутрішній контроль якості: аудитор, відповідальний за функціонування та вдосконалення системи внутрішнього контролю в ТОВ "АФ"Моноліт"; 

П І Б. відповідального: Котик Галина Іванівна; 

Номер і дата видачі сертифіката: Сертифікат аудитора Серія А № 005460, виданий 22 липня 2003 року;

Аудитор Котик Г.І. включена у "Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності". Номер реєстрації у Реєстрі 100546; 

Контактний телефон: 067 408 95 15;

Адреса електронної пошти: monolit@granit-elita.com.ua.


4. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості.

ТОВ "АФ"Моноліт", Ідентифікаційний код 21357002, згідно рішення АПУ від 31 травня 2018 року за № 360/4,  визнана такою, що пройшла перевірку системи контролю якості аудиторських послуг.

Свідоцтво № 0782, дійсне до 31 грудня 2023 року.


5. Інформація щодо укладення договору страхування професійної відповідальності.

ТОВ "АФ"Моноліт" уклала Договір № 20/1366/ОД2  від 04 листопада 2020 року, добровільного страхування цивільно-правової  відповідальності суб'єкта аудиторькоїдіяльності перед третіми особами з страховиком ТДВ  "Страхова компанія "Гардіан", предметом якого є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком  Страхувальника відшкодувати збитки, заподіяні третій особі в разі надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, в т. ч. підприємств, що становлять суспільних інтерес.  

Страхова сума становить 10 000 000 (десять млн.) гривень. 

Копія документа, що підтверджує укладення договору страхування професійної відповідальності.


6. Інформація про відповідність критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

ТОВ "АФ "Моноліт", включена у «Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності», в Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності», за номером реєстрації № 1943.

 

7. Інформація про проведення аудиту суб'єктів господарювання.

 ПрАТ "Жашківська РМС", ПТ «Ломбард Оскар», ПрАТ "Сантехнік", ПрАТ "Райагрохiм", ПАТ “Старобабанський гранітний кар’єр”, ПТ "Ломбард "Гарант-Черкаси", ПАТ "ТЕМП", ПРАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП", ПТ "Ломбард "Форум", ПТ "Ломбард Уманський", ПТ "Ломбард "Ажур", ПТ "АлАн" Ломбард", ПТ "Ломбард "Партнер", ТОВ "ФК "Єврокапітал", КС "Київське міське кредитне товариство", ПрАТ "Страхова компанія "Фінако-життя", ПрАТ «ФК «Ліберті», ТДВ"СК "СМАРТ ІНШУРАНС", ПРАТ "УАСК АСКА", ТДВ "СК "ГАРДІАН", та інші.

Залиште  заявку на розрахунок

вартості аудиту